Badalona Cultura

Badalona Cultura és una empresa municipal amb capital íntegrament públic, constituïda el 23 de febrer de 2010 per l’Ajuntament de Badalona. Va néixer amb l’objectiu de gestionar els espais escènics de la ciutat, aprofitant la capitalitat de la Cultura Catalana a la ciutat. Actualment, a banda del Zorrilla, també gestiona el Teatre Margarida Xirgu i el Teatre Blas Infante.

Badalona Cultura, més enllà de la gestió dels espais escènics de la ciutat, és una empresa dedicada a l’organització, promoció, divulgació i difusió de les arts escèniques, la música, la dansa i la imatge a la ciutat de Badalona. Per això, a banda de configurar una oferta de programacions teatrals, musicals, de dansa i de la imatge d’interès ciutadà, adreçada a públics diversos, també realitza activitats, programes i esdeveniments culturals i de lleure, bé sigui amb elements propis o aliens.