Missió, Visió i Objectius

 

Missió

Badalona Cultura és una empresa municipal, amb capital íntegrament públic, que coordina i dinamitza la política cultural escènica de Badalona, tant pel que fa als equipaments municipals (Teatre Zorrilla, Teatre Margarida Xirgu i Teatre Blas Infante) com als continguts (formació, promoció i suport a la creació i difusió de les arts escèniques i el patrimoni cultural propi).

Badalona Cultura vetlla per l’interès cultural, artístic i social de la seva programació, amb un compromís moral amb el conjunt de la societat badalonina per intentar mantenir un contacte viu a través de les propostes artístiques de cada temporada, i, alhora, de contribuir decisivament a una presència social i prestigiada de les arts escèniques a la ciutat.
Tanmateix, vol ser un agent vertebrador del sector de les arts escèniques de tota la ciutat i aposta per la recerca constant de nous públics. Així, vol potenciar les seves actuacions fonamentals en l’educació, conscient que les arts escèniques són una eina molt útil per a la formació i el desenvolupament cultural de les persones, així com orientar el seu servei públic a l’enriquiment cultural de Badalona, esdevenint un instrument útil per a la creativitat dels artistes i també per a la trobada del creador i la societat.

Les seves propostes van principalment adreçades als ciutadans de Badalona, però també al conjunt de la seva àrea d’influència d’àmbit territorial més immediat.

 

Visió

Badalona Cultura ha de ser el principal referent de les arts escèniques a Badalona tant per la qualitat de la seva oferta com pel contingut de la seva programació, assolint un ventall de públic ampli i divers, acollint la creixent diversitat cultural de la ciutat i essent un instrument essencial per acostar, a través de les arts escèniques, la cultura a tota la ciutadania i, en especial, als sectors que encara no s’hi hagin incorporat plenament. És per això que Badalona Cultura promourà actuacions encaminades especialment a la creació de nous públics.
L’empresa s’implicarà en la difusió territorial de les arts escèniques amb l’objectiu de garantir l’equitat per a tota la ciutadania d’accedir a aquest dret fonamental que és la cultura, per la qual cosa desenvoluparà estratègies de complementarietat entre els agents públics i privats.
Com a gestora dels equipament culturals públics, més enllà de la programació artística i de totes les activitats i actuacions per difondre-la, Badalona Cultura exercirà la seva vocació de servei públic i serà un espai plural, de convivència i d’integració per a tota la societat.

Tanmateix, vetllarà per la participació de la ciutadania, però, sobretot, dels col·lectius organitzats en l’àmbit cultural en els diferents nivells de la gestió i, de forma especial, en la detecció de necessitats, el disseny de polítiques i l’avaluació de la seva implantació.

Badalona Cultura es relacionarà d’una manera intensa i constant amb els agents culturals de la ciutat, i oferirà la col·laboració constant en tots els aspectes de suport, difusió i impuls de l’activitat teatral del territori.

 

Objectius

El conjunt de la programació i de totes les activitats de Badalona Cultura volen garantir les obligacions de servei públic, per la qual cosa s’han fixat els següents objectius estratègics:

– Garantir l’excel·lència i la diversitat de la programació amb el teatre com a eix fonamental i impulsar la creació i la innovació en les arts escèniques tot integrant altres llenguatges i sensibilitats artístiques.

– Facilitar l’accés de tots els ciutadans de Badalona a la cultura per mitjà de les arts escèniques i orientar la programació als seus interessos i necessitats per posicionar els teatres municipals com a servei públic i aconseguir millorar el retorn social de l’aportació pública.

– Desenvolupar estratègies de relació específiques per a cadascun dels públics de la ciutat de Badalona.

– Potenciar l’ús dels espais municipals per part de les entitats, associacions, agents culturals i institucions públiques i privades de la ciutat en la seva tasca de creació i difusió de les arts escèniques i del patrimoni cultural propi.

– Fomentar, promoure, impulsar i donar suport a la creació local de les arts escèniques, promovent-ne la projecció nacional i internacional per aconseguir que el públic tingui accés a les millors creacions.

– Assegurar la sostenibilitat, la transparència, l’eficiència i la qualitat de la gestió.